Kravet för att studera arabiska under en lekman

Fråga: Det finns en lekman hos oss som är bra på arabiska. Får vi studera arabiska hos honom med tanke på att han inte håller fast vid Sunnah? Vi har ett ytterst stort behov av arabiskan.

Svar: Om han är fri från Hizbiyyah, fanatisk ställning till en viss rättsskola och hednisk avvikelse, så är det okej att lära sig av honom och han av dem. De får lära honom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och han får lära dem arabiska.