Kravet för att rekommendera en individ

Fråga: För att studera i Saudiarabien krävs det att man är rekommenderad av individer som landet litar på. Jag bad en lärd rekommendera mig varpå han sade att han inte kände mig. Saudiarabien erkänner bara ett fåtal personer i den här frågan. En person behöver rekommenderas. Shaykh Nâsir känner inte honom men det gör Abû Yâsir och Shaykh Nâsir vet att Abû Yâsir är pålitlig och bra. Är det inte tillåtet att Shaykhen tar Abû Yâsirs åsikt?

Svar: Naturligtvis är det tillåtet att han tar hans åsikt, men han får inte rekommendera någon han inte känner.

Frågeställare: Du kan ju inte känna alla människor. I så fall får den här personen inte studera.

al-Albânî: Tyder din kommentar på att du håller med mig eller inte?

Frågeställare: Jag vill bara klargöra exemplet.

al-Albânî: Exemplet är klart och tydligt. Jag får alltså ha hans åsikt men jag får inte rekommendera någon han rekommenderar. Jag tror att ämnet är avslutat. Vad vill du klargöra?

Frågeställare: Vi fick samma svar från andra människor. De själva har erkända rekommendationer men de rekommenderar inte. Till slut kan studenten inte studera.

al-Albânî: Tror du på den judiska principen att målet främjar medlet?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Vad är lösningen?

Frågeställare: Den vill vi att du kommer med.

al-Albânî: Vi är enade om att principen inte är islamisk. Alltså har jag ingen lösning.