Kravet för att hinna med en bön

66 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er hinner med en Sadjdah av ´Asr innan solen går ned så skall han fullborda sin bön. Och om han hinner med en Sadjdah av Fadjr innan solen går upp så skall han fullborda sin bön.”1

Den andra kuriosan: Hadîthen avvisar dem som säger att den som hinner med en del av bönen (såsom Takbîrat-ul-Ihrâm), har hunnit med bönen. Det går emot hadîthens uppenbara skildring. Den åsikten tillskriver författaren till ”Manâr-us-Sabîl” en av ash-Shâfi´îs åsikter. Det är dock en av hans rättsskolas åsikter, vilket an-Nawawî nämner i ”al-Madjmû´”2. Den åsikten har också Hanâbilah trots att de rapporterade att Imâm Ahmad sade:

”En bön hinns inte med utan en Rak´ah.”

Han har mest rätt till denna hadîth och Allâh vet bättre.

´Abdullâh bin Ahmad sade:

”Jag frågade min fader om en man som ber morgonbönen och går upp i andra Rak´ah när solen går upp. Han svarade: ”Han skall fullborda bönen. Det är tillåtet.” Jag sade till min fader: ”Vad säger du om den som säger att bönen är ogiltig?” Han svarade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hinner med en Rak´ah av morgonbönen innan solen går upp har hunnit med.”3

1al-Bukhârî (1/148), an-Nasâ’î (1/90), al-Bayhaqî (1/368) och as-Sarrâdj (1/59).

23/63.

3Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 46.