Kravet för att diskutera med Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Det har kommit in många frågor om domen för att sitta med Ahl-ul-Bid´ah för att lära dem och diskutera med dem och i fall alla kan göra det.

Svar: Nej. Att sitta med dem för att lära dem och förklara sanningen för dem är ett kall till Allâhs religion. Du skall inte sitta med dem för att ta från dem, utan för att de skall ta från dig. Om fallet är sådant, är det okej. Om du sitter med dem för att de skall ta från dig, är det okej. Men om du sitter med dem för att ta från dem, är det inte tillåtet.

För att sitta med dem för att lära dem krävs det att personen är lärd. Det räcker inte att han är rättfärdig och en dyrkare. Det räcker inte. Han måste vara en av de lärda som vet hur man skall förklara för dem och ge dem insikt.