Kravet för att belönas för en lovlig handling

Fråga: Belönas man för en lovlig handling om man inte avser dyrkan med den?

Svar: Han belönas inte för en lovlig handling om han inte avser dyrkan med den. Det enda undantaget är om handlingen nyttar även andra. Ett exempel på det är att föda sin familj som är obligatorisk att försörja. Även om man inte tänker på det så belönas man för handlingen. Detsamma gäller personen som sår eller planterar en palm varefter en fågel, ett djur eller en människa äter av den; även denne belönas.