Kraven för stående urinering

al-Bukhârî sade:

224 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Wâ’il, från Hudhayfah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till en soptipp och urinerade stående. Därefter bad han om vatten. Jag gav honom vatten så att han tvådde sig.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att urinera stående. Lekmän ser oerhört allvarligt på det. De anser att den som står upp och urinerar är antingen otrogen eller också nästintill otrogen, trots att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) urinerade stående. De lärda sätter dock två villkor för att det skall vara tillåtet:

1 – Att det inte befaras att urinen skall smutsa ned en. Om det finns en risk för att man blir smutsig som att man exempelvis urinerar på en hård mark så att urinen börjar skvätta på ens kläder, hälar eller vader, så skall man inte stå upp och urinera. I så fall är det mildaste som kan hända att man blir tvungen att tvätta bort urinen från kläderna och kroppen.

2 – Att det inte befaras att man blir sedd. Det får inte finnas någon i närheten som tittar på. Det är dock okej om personen som tittar på honom får se honom, som t ex hans hustru. Men för att detta villkor skall gälla måste först det första villkoret gälla, nämligen att han inte befarar att bli smutsig.