Kraven för att kvinnan skall få klippa sig

Fråga: Får kvinnan klippa sig kortare än axlarna om hon gör så för att maken vill det och inte för att efterlikna de otrogna?

Svar: Hanâbilahs kända åsikt är att det är föraktfullt för kvinnan att klippa sig ehuru det handlar om en liten mängd hår. Deras resonemang är att hon i samband med vallfärden och ´Umrah får bara klippa en mängd som motsvarar en fingerspets. Vad skall man då säga utom vallfärden och ´Umrah?

Andra lärda säger att hon får klippa sig förutsatt att håret inte blir kortare än axlarna och att det inte liknar männens, de syndiga kvinnornas eller de otrogna kvinnornas frisyrer.

Utmed det anser jag att hon inte skall klippa sig kortare än axlarna fastän maken accepterar det eller till och med befaller det. Makarna skall frukta Allâh och inte påtvinga kvinnorna något som de inte tycker om och som inte ens islam befaller.