Kraven för att argumentera med tidigare uppenbarelser

Inga muslimer tillåter att något som uppenbarades innan Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beljugs. Men för att det skall användas i argumenterande syfte krävs tre introduktioner:

1 – Utdraget skall vara bekräftat från profeterna (´alayhimus-salâm).

2 – Utdraget skall vara korrekt översatt till arabiska eller det språk som det har översatts till såsom romerska eller syrianska. Mûsâ, Dâwûd, Messias och andra israeliska profeter talade hebreiska. Den som påstår att Messias talade syrianska eller romerska har förfelat.

3 – Utdraget skall tolkas och dess innebörd skall förstås.