Krav för ett kollektivt kall

Fråga: Vad är domen för kollektivt kall till Allâh?

Svar: Om kollektivet inte är sektväsen som det älskas och hatas för, så är det berömvärt. Om samlingen är för att främja den sanna dogmen och den sanna metodiken varefter vi lägger ned pengar och tid för att sprida kallet, så är detta kollektiva arbete ett samarbete om fromhet och gudsfruktan:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى

Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan.”1

Kamp likaså. Följeslagarna gick inte ut i kamp ensamma. De kämpade i grupp. Deras hjärtan var enade om att höja trons fana och Allâhs ord. De samarbetade om alla andra goda handlingar. Så om dogmen är en och metodiken är en och målet är ett, så är handlingen föreskriven. Men om det handlar om ett speciellt motiv och samarbete om ett visst motiv och för en viss sekt som avslår allt som inte är överensstämmande med den, så är handlingen förkastad ehuru den skulle vara kollektiv.

15:2