Kranvattnet ändras pga. gamla vattenledningar

Fråga: Vissa vattenledningar är gamla. Det kan hända att det kommer gulaktigt vatten ur kranen på grund av rost. Får sådant vatten brukas till rening?

Svar: Det är inga problem. Exempel på sådana faktorer är att vattnet ändras på grund av vattenledningar eller löv som hamnar i vattnet via vinden. Det skadar inte. De lärda säger att sådant är svårt att hålla borta från vattnet. Det skadar alltså inte.