Kramas gör man efter resor

Det är okej att gratulera varandra på ´Îd med frasen:

تقبل الله منا ومنك

”Må Allâh acceptera från oss och dig.”

Beträffande kramar på ´Îd-dagen, så är de grundlösa. De är bara föreskrivna i samband med ett återseende efter en resa.