Kram i samband med kondoleans

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Vad är domen för kramar i samband med kondoleans?

Svar: Det är harmlöst för att få den olycksdrabbade på humör, framför allt om man träffas efter en resa. Kramas gör man efter återkomst från resa. Annars är det föreskrivet att bara skaka hand.