Kräks efter barnets hand i munnen

Fråga: En person leker med ett barn som för in sin hand i hans mun så att han råkar kräkas. Har denne provocerat fram sin kräkning?

Svar: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som kräks är inte skyldig att ta igen dagen. Den som kräks avsiktligt är skyldig att ta igen dagen.”1

Den som kräks avsiktligt är den som provocerar fram sin kräkning genom att stoppa fingrarna i halsen, pressa sin mage, lukta på odörer och dylikt som orsakar kräkning. Den som försöker kräkas och kräks har brutit sin fasta. Således är det förbjudet att kräkas avsiktligt i samband med obligatorisk fasta.

Om ett barn för in sitt finger i den fastandes mun på den sistnämndes egna initiativ och denne kräks, så är det som att han har fört in sitt eget finger i munnen. Och om det inte var den fastandes val, så bryter det inte hans fasta. Detta säger jag utifrån detaljeringen. För övrigt tror jag inte något sådant händer.

1Abû Dâwûd (2380), at-Tirmidhî (720), Ibn Mâdjah (1676) och Ahmad (10468). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´ (6243).