Kräkning under fastan

Fråga: Vad är domen för att den fastande kräks oavsiktligt och avsiktligt?

Svar: Avsiktlig kräkning bryter fastan eftersom den är provocerad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som kräks avsiktligt är skyldig att ta igen dagen.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god och praktiseras av de lärde.”

Dock är fastan giltig om man skulle råka kräkas oavsiktligt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som kräks är inte skyldig att ta igen dagen. Den som kräks avsiktligt är skyldig att ta igen dagen.”

1Abû Dâwûd (2380), at-Tirmidhî (720), Ibn Mâdjah (1676) och Ahmad (10468). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´ (6243).