Kräkning i Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/633-634)

857 – Jag frågade min fader om den fastande som råkar kräkas i Ramadhân. Min fader svarade:

Jag anser inte att han ska ta igen den dagen.”

Jag sade:

Och om han kräks avsiktligt?”

Han svarade:

Jag anser att han ska ta igen den dagen utan att sona.”