Kräftor slaktas inte

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/890-891)

1200 – Jag frågade min fader om ätning av kräftor. Han svarade:

Det är harmlöst.”

Jag sade:

De slaktas inte, va?”

Han svarade:

”Nej.”