Köttet som är slaktat av en person som inte ber

Fråga: Är det tillåtet att äta av köttet som är slaktat av personen som inte ber alls?

Svar: Enligt dem som säger att han är otrogen, vilket är korrekt, är hans slakt förbjuden. Enligt dem som säger att han är syndig och inte otrogen är hans slakt tillåten. Den korrekta åsikten är att han är otrogen med en större otro.