Köttet i de muslimska länderna är lovligt

Fråga: Måste muslimen i det här landet kolla upp hur köttet är slaktat och huruvida slaktaren ber eller inte?

Svar: Köttet som slaktas i muslimska länder och säljs på den muslimska marknaden är lovligt. Kolla inte upp, fråga inte. Det är tillgjort att handla så.