Kött måste slaktas i Allâhs namn

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 190-191

Slakt måste utföras i Allâhs namn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ät det vars blod har spillts i Allâhs namn.”1

Om slakt kräver att blod spills, kräver det också att det spills i Allâhs namn. Allâh (ta´âlâ) underströk detta och sade:

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Och ät inte av det som Allâhs namn inte har uttalats över; det är trots.”2

Så om en människa slaktar utan att nämna Allâhs namn, är köttet olovligt. Det är också olovligt om slaktaren glömmer nämna Allâhs namn. Ty ett villkor faller inte på grund av glömska; en person som glömmer två sig och ber har ingen giltig bön i alla fall. Dessutom sade Allâh (ta´âlâ):

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Och ät inte av det som Allâhs namn inte har uttalats över; det är trots.”

Han nämnde inget undantag.

1al-Bukhârî (2488) och Muslim (1968).

26:121