Korttänkta muslimers näsben

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1079)

Frågeställare: Jag vet att ni har talat upprepande gånger om detta, nämligen råd till muslimer som lever i otrogna länder och förlovar sina vistelse där med exempelvis argumentet att livet i otrogna länder är bättre än i muslimska länder eftersom muslimska länder präglas av korruption, lögn, bedrägeri, mutor och annat – drag som inte finns i otrogna länder. Skulle ni kunna ge ett kortfattat råd i sakfrågan?

Svar: Mitt råd är att människan först och främst är opartisk, och för det andra att hon inte skolastiserar, för att inte säga filosoferar. Dessa teoretiska och personliga bortförklaringar krockar med föreskrivna texter. En muslim ska inte ha en sådan ställning, ty den går helt emot Allâhs (´azza wa djall) ord:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

Nej, vid din Herre! De tror inte förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”1

Människor som talar på det sättet ser saker kortsynt. Som det sägs:

Han ser inte längre än sitt näsben

eller så ser han bara med ena ögat

Varje muslim vet att det farligaste som finns för en muslim är otro och avguderi – inte synder, trots och illgärningar. De sistnämnda kan förlåtas om de utförs av en person som betror Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är allom bekant att Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte att det avgudas med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”2

Varför tittar de bara på de aspekter som du nämnde och inte på den realitet som har drabbat de muslimer som har levt länge i de länderna? Vissa äldre har till och med konverterat till kristendomen, för att inte tala om deras familjer. Varför blundar de för de följderna – som är de värsta följderna – till förmån för de drag som de tror saknas i islamiska länder?

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte att det avgudas med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”

Om en muslim och hans familj stannar kvar i det islamiska landet och tjänar inget annat på det än att de bevarar sin islam, är det den största nyttan. Det är en teoretisk avvisning av denna skolastiska eller filosofiska teori.

Vad grundregeln beträffar, ska muslimen hålla sig till den föreskrivna texten, precis som den ovannämnda versen. Det finns många och kända hadither från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förbjuder kvarstånd i de vantrognas och avgudadyrkarnas land. Exempelvis sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Jag avsvär mig från varje muslim som lever bland avgudadyrkare.”3

I och med att jag har talat så mycket om detta, vill jag inte dra ut på det. Även om vi skulle säga att dessa människor inte påverkas av de vantrognas vanor och seder – något jag inte alls håller med om att de inte gör – så utökar de åtminstone deras massor.

14:65

24:48

3at-Tirmidhî (1604). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (1604).