Kortfattad genomgång av liktvättarens egenskaper

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/471-472)

Innan jag går in på huvudämnet väljer jag att ta upp följande punkter:

1 – Att tvätta, linda, be begravningsbön för och begrava ett muslimskt lik är en plikt som åligger en del muslimer och inte alla. Således ska den som tänker tvätta ett lik avse en plikt för att belönas av Allâh (ta´âlâ). En muslim får däremot varken tvätta eller linda en otrogen. Inte heller får den otrogne begravas bland muslimer.

2 – Tvättaren ansvarar för liket varför han måste tvätta det som sig bör och allt vad det innebär.

3 – Tvättaren har tystnadsplikt om allt föraktfullt han upplever från liket.

4 – Tvättaren ska inte låta någon annan än medhjälpare närvara vid tvättningen.

5 – Tvättaren ska behandla liket mjukt och respektfullt när han tar av dess kläder, tvättar det och liknande.

6 – Ingen man får tvätta en kvinna förutom om hon är hans hustru. Och ingen kvinna får tvätta en man förutom om han är hennes make. Det enda undantaget är att liket ännu inte fyllt sju år; i så fall får det motsatta könet tvätta liket.

7 – Enligt Hanâbilah är det rekommenderat att bada efter ett liktvätt. Det är dock harmlöst att inte göra det.