Kortfattad genomgång av liktvätt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/472-473)

När liket tvättas är det obligatoriskt att hela kroppen blöts så att den blir ren. Annars går den optimala tvättningen till på följande sätt:

1 – Liket ska placeras på ett uppåtlutande föremål så att likets fötter lutar nedåt.

2 – Innan likets kläder tas av helt, ska dess blygd täckas med trasa. Blygden sträcker sig från naveln till knäna.

3 – Likets kläder ska tas av vördsamt.

4 – Tvättaren ska vira sin hand i en trasa och tvätta likets blygd utan att blotta det. Trasan kastas efter användning.

5 – Därefter blöter han ännu en trasa för att rena likets tänder och näsborrar med den.

6 – Sedan tvättar han likets ansikte, händer till och med armbågarna, huvud och fötter till och med fotknölarna. Höger hand tvättas innan vänster hand, höger fot tvättas innan vänster fot.

7 – Inget vatten ska införas i mun och näsa, ty de har renats med trasa.

8 – Kroppen ska därmed sköljas tre, fem, sju eller fler gånger, beroende på behov. Dess högersida ska sköljas före vänstersidan.

9 – För bästa möjliga rengöring är det rekommenderat att blanda vattnet med ceder. Cedern ska gnuggas så att den skummar. Tvättaren ska bruka skummet till likets hår och skägg och resten till resten av kroppen.

10 – Den sista sköljningen ska helst vara blandad med kamfer.

11 – Likets eventuella hår ska kammas och varken uppsättas eller klippas.

12 – Om liket är en kvinna som hade flätat hår, ska hennes flätor knytas upp. Efter att hennes hår tvättats och renats, knyts tre ryggflätor i hennes hår.

13 – Om liket har mist någon kroppsdel, ska även den kroppsdelen tvättas och frambringas till resten av kroppen.

14 – Om kroppen är upplöst till följd av brandskador eller något annat som omöjliggör tvätt, anser många lärde att tvättaren istället slår sina händer i marken och sedan bestryker likets ansikte och händer med dem.