Kortfattad genomgång av begravningen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/475-476)

1 – Det är obligatoriskt att begrava liket i en grav för att skydda det mot vilddjur. Liket ska vara vänt mot Ka´bah. Ju djupare grav desto bättre.

2 – Helst ska graven bestå av en ficka. Fickan ska grävas närmast Ka´bah och där ska liket placeras.

3 – Vid behov, som vid ohållbara marker, får graven även vara ficklös.

4 – Liket ska läggas på höger sida, vänt mot Ka´bah.

5 – Med stenplattor och lera ska liket distanseras från resten av graven så att inte jorden hamnar över det.

6 – Slutligen fylls graven igen. Den får varken upphöjas, kalkas eller något annat.

7 – Vid tre tidpunkter är det förbjudet att begrava ett lik:

1 – Under soluppgången till minst en kvart efteråt.

2 – Under tiden som solen står i zenit till dess att den lämnar zenit. Det vill säga cirka sju minuter efteråt.

3 – Minst en kvart innan solen går ned till dess att den gått ned.

Skrivet av Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1402-02-02

Och lov ske Allâh