Kortar bön bakom imam som felaktigt kortar bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/768)

1033 – Jag sade till min fader:

Vad säger du om en man som ber bakom en imam – Makkahs ledare Muhammad bin Dâwûd – som kortar bönen då han i själva verket måste be den fulltaligt.”

Han svarade:

Jag anser att han ska ta om sin bön om han ber bakom en person som kortar bönen. Han ska inte bry sig om den bönen. Imamen ska be fyra Raka´ât.”