Kortade profeten sitt skägg?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (892)

Fråga: Är det bekräftat att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade sitt skägg?

al-Albânî: Är det bekräftat att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kortade sitt skägg?

Fråga: Vad har bekräftats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

al-Albânî: Är det bekräftat att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kortade sitt skägg?

Fråga: Är det bekräftat att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde som Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ)?

al-Albânî: Jag frågar dig samma sak.

Fråga: Om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde samma sak som Ibn ´Umar?

al-Albânî: Vem tror du Ibn ´Umar tog efter när han klippte av sitt skägg det som stack ut från ett grepp?

Frågeställare: Det är inget bevis.

al-Albânî: Det är visst ett bevis.

Frågeställare: Jag frågar om det är bekräftat att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som är vår förebild, gjorde som Ibn ´Umar i samband med vallfärd.

al-Albânî: Vi är inte oense om att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vår förebild. Du diskuterar inte med en person som följer en rättsskola blint. Jag hoppas att du förstår vad vi är oense om. Vi är oense om sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallams) skäggs och mustaschs tillstånd. Det är ingeting som vi kan avgöra utifrån den hadithen. Vad förstår du från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Korta mustaschen…”?

Frågeställare: Klipp mustaschen.

al-Albânî: Korta betyder inte klippa. Språkligt sett betyder det mer än klippning, snarare rakning. Precis som sparandet av skägg kan vi inte förstå dess betydelse på egen hand 1400 år senare. Vi vill ta hjälp av Salafs förståelse. Du håller med oss om att Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hyllade Salaf. Ibn ´Umar tillhörde denna förträffliga skara, Abû Hurayrah likaså och många andra. De förkunnade för oss att de brukade korta sina skägg. Tror du att de kortade sina skägg efter att ha sett sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) släppa det obegränsat och därmed valt att gå emot honom?