Kort information om Ibn-ul-Qayyim och hans bok ”Ighâthat-ul-Lahfân”

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) är en ädel imam. Han är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahumâ Allâh) störste elev. Det är han som har förkunnat en kopiös kunskap från honom inom samtliga ämnen och framför allt inom trosläran. Det är han som har förkunnat Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs kunskaper i sina verk på ett fantastiskt, litterärt, enkelt och tilldragande sätt.

Innan han träffade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah var han liksom de andra lärda på den tiden. Han besatt fel som var utspridda på hans tid. När han träffade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah började han rapportera korrekt och mycken kunskap från honom och i synnerhet inom trosläran. Han blev en av de största kallarna till den efter sin lärare.

Han råkade ut för besvär liksom hans lärare. Han fängslades flera gånger. Det hindrade dock inte honom från att fortsätta kalla till Allâhs religion och sprida kunskap så att Allâh gagnade med honom och hans böcker väldigt mycket.

Han kallas för Ibn-ul-Qayyim, direktörens son, för att hans fader var direktör på Djawziyyah-skolan som associeras med Ibn-ul-Djawzî. Det var en kunskapsbaserad skola. Hans fader var direktör på skolan, därav namnet Qayyim-ul-Djawziyyah, det vill säga direktören på Djawziyyah-skolan. De tar bort bihanget och säger Ibn-ul-Qayyim och ersätter det med AL. Det är grunden till namnet.

En av hans kändaste böcker är den här som vi går igenom, Ighâthat-ul-Lahfân min Masâ’id-ish-Shaytân. Däri går han igenom gruppernas läror bland skolastiker, Sûfiyyah, gravdyrkare och musikanter. De har alla fallit i Satans fällor. Han har gått igenom dem och avvisat dem på ett hårt, tydligt och tilldragande sätt. Den påminner om Ibn-ul-Djawzîs bok ”Talbîs Iblîs”. Ibn-ul-Djawzî har en bok benämnd ”Talbîs Iblîs” vari han klargör hur Satan har bedragit människorna. I boken nämner han Sûfiyyah, gravdyrkare, musikanter och så vidare. Ibn-ul-Djawzîs bok är dock kortfattad medan den här är detaljerad och består av två stora volymer. Boken är nyttig och gagnande med Allâhs tillstånd.