Korsfararna i Jerusalem

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (19/179)

Imâm och Hâfidh Abûl-Qâsim Makkî bin ´Abdis-Salâm bin al-Husayn ar-Rumaylî al-Maqdisî föddes 432 och var en utslagsgivare enligt ash-Shâfi´îs rättsskola. Frågor skickades till honom från hela landet och han var lärd och precis. Han hamnade i fångenskap i samband med att fienden erövrade Jerusalem. För att han skulle frisläppas krävde de en stor mängd guld i utbyte, vilket inte kunde utbetalas. Följaktligen stenade de honom till döds i Batharûn 12 Shawwâl 492. Han blev 70 år – må Allâh benåda honom. Utöver det dödade de cirka 70.000 människor i Jerusalem som förblev 90 år i deras händer.