Korrigering av Ibn-ul-Qayyims misstag

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 73

Värt att notera är att Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) implementerade Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ

”… och de skall aldrig lämna det.”1

på helvetets invånare, vilket hans böcker ”Shifâ’-ul-´Alîl” och ”Hâdîl-Arwâh” vittnar om. Dock handlar versen om paradisets folk. Lägg det på minnet.

115:48