Korrigering av felläsning i Tashahhud

Fråga: Om en person förfelar eller glömmer något i sista Tashahhud. Skall han läsa om hela Tashahhud eller därifrån han förfelade? Samma fråga ställs om alla andra pelare.

Svar: Han skall läsa därifrån han förfelade. Han skall läsa där han gjorde fel och resten därefter. Han måste läsa det i ordningsföljd.

Utmed detta kan vi säga att om en person glömmer att läsa al-Fâtihah och går ned i Rukû´ där han erinrar sig att han glömde al-Fâtihah, ställer han sig upp och läser al-Fâtihah och eventuellt ännu ett kapitel. Sedan går han ned i Rukû´.

Det viktiga är att personen som glömmer en pelare skall utföra den och allt därefter så länge han inte kommer på den i nästa Rak´ah. Om han kommer på pelaren i efterkommande Rak´ah, ersätter den senare Rak´ah den tidigare Rak´ah. Därtill skall han be ytterligare en Rak´ah.