Korrigerande tal i bönen

Shâfi´iyyah håller med majoriteten om att avsiktligt tal annullerar bönen, därom finns inga meningsskiljaktigheter. Dock skiljer de sig åt från Hanafiyyah gällande tal utav glömska samt tal i korrigerande syfte. De säger att det talet bryter inte bönen och argumenterar med Dhûl-Yadayns hadîth. Tyvärr begränsar de talet vid sex ord. Fler än så annullerar bönen. Den begränsningen hämtar de från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samtal med följeslagarna. De hittade bara sex ord. Men en sådan incident kan inte begränsa hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Mitt samfund har förlåtits misstag, glömska och det de tvingas till.”1

Om talet är i korrigerande syfte, liksom i Dhûl-Yadayns hadîth, spelar det ingen roll om orden är färre eller fler än sändebudets med följeslagarna. Alltså är bönen korrekt eftersom allting annat motstrider generaliseringen i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Mitt samfund har förlåtits misstag, glömska och det de tvingas till.”

Det finns nämligen ingen bestämd regel. Den enda regeln är att talet är i korrigerande syfte.

1at-Tabarânî i ”al-Awsat” (8274), al-Bayhaqî (11787) och Abû Nu´aym (6/352). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (7110).