Korrekt Tawhîd

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/494)

´Amr bin Tamîm al-Makkî sade: Jag hörde Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî säga: Jag hörde al-Muzanî säga:

”Ingens Tawhîd är korrekt förrän han vet att Allâh är ovanför tronen med Sina egenskaper.” Jag sade: ”Som vilka till exempel?” Han sade: ”Han är Hörande, Seende, Vetande.”