Korrekt och inkorrekt skilsmässa

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/356)

Det är innovation att skilja sig under:

1 – Kvinnans månadscykel.

2 – Kvinnans barnsäng.

3 – Kvinnans rena period vari hon har haft samlag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om han vill skilja sig gör han det innan han vidrör.”

En regelrätt skilsmässa hålls under kvinnans rena period som hon inte har haft samlag under.