Korrekt och inkorrekt masslakt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (35 B)

Fråga: Jag besökte en nationell kycklinggård och såg hur de slaktar kycklingar. Först hängs de uppochned så att de inte kan röra sig varefter slaktaren slaktar dem utan att nämna Allâhs namn. När jag frågade honom varför han inte nämnde Allâhs namn, sade han att han gör det bara i början och att han inte klarar av att nämna Allâhs namn inför alla 500.000 kycklingar som ska slaktas. Är det tillåtet?

Svar: Allâhs namn måste nämnas inför varje särskild slakt, oavsett om han slaktar ett djur eller flera. Så om 1000 kycklingar radas upp och han nämner Allâhs namn i samband med att maskinen sätts igång, räcker det. När nästa rad läggs fram nämner han Allâhs namn igen.

Frågeställare: Han sade att han bara nämnde Allâhs namn en gång.

Svar: Det vill säga tills att maskinen slutar. Det är inte korrekt. Allâhs namn måste nämnas inför något särskilt.