Korrekt förhållande till israeliska rapporteringar

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/9-10)

Israeliska rapporteringar nämns i intygande syfte och utgör inga grundbevis. Därtill är de uppdelade i tre kategorier:

1 – Det vars korrekthet vi känner till via våra egna tillgångar som intygar dess sanningsenlighet. Det är alltså korrekt.

2 – Det vars lögn vi känner till via våra egna tillgångar som säger motsatsen.

3 – Det som är förtiget och tillhör ingetdera. Denna typ får vi varken betro eller beljuga, men vi får återberätta den. Oftast brukar denna typ vara till ingen religiös nytta. Till följd därav är Bokens folks kunskapare själva oeniga om denna vetenskap varför även uttolkarna kan ha olika åsikter i sakfrågan. Exempel på det är vad Grottmänniskorna hette, vilken färg deras hund hade och hur många de var. Ett annat är materialet på Mûsâs (´alayhis-salâm) käpp, trädsorten ur vilken Allâh med Mûsâ och annat som Allâh har låtit vara abstrakt i Qur’ânen, ty det finns ingen religiös eller jordisk nytta för myndiga att veta sådant. Dock är det tillåtet att nämna deras oenighet i ämnet eftersom Allâh (ta´âlâ) sade:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا

”Och de kommer att säga: ”De var tre och den fjärde var deras hund”, och de skall säga: ”Fem, den sjätte var hunden” – gissningar på måfå om ting som de inte kan veta något om – ja, det kommer att heta: ”De var sju, den åttonde var deras hund”. Säg: ”Min Herre vet bäst hur många de var; få är de som har kunskap om dem. Ge er därför inte in i diskussion om dem annat än om det som är uppenbart, och fråga dem inte.”1

Denna givmilda vers inger en etik och undervisning i liknande sammanhang; Han (ta´âlâ) nämnde tre åsikter varav Han försvagade två och förteg den tredje, vilket betyder att den sista åsikten är den korrekta. Ty om den vore falsk skulle Han avvisat den liksom Han avvisade de två första. Därefter klargjorde Han att kunskap om deras antal är värdelös och sade:

قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم

”Säg: ”Min Herre vet bäst hur många de var; få är de som har kunskap om dem.”

Allâh har låtit endast ett fåtal ha kunskap om den saken. Således sade Han (subhânah):

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا

”Ge er därför inte in i diskussion om dem annat än om det som är uppenbart.”

Därför ska du varken trötta ut dig på onödiga saker eller fråga dem om dem, ty de själva gissar bara och vet inte.

118:22