Korrekt bön på stol

Fråga: Hur ber man korrekt på en stol?

Svar: Det finns inget speciellt sätt för att be på en stol.

Fråga: Ska stolbenen placeras i början av raden eller slutet?

Svar: Besvära inte folk. Sätt stolen på en lämplig plats.