Korrekt behandling av Râfidhah

Fråga: Vilket är det korrekta sättet att behandla Râfidhah som förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och i synnerhet dem som vissa av oss arbetar med?

Svar: Det råder inga tvivel om att det är en prövning och ett test. Den som begränsar sin ondska vid sig själv och låter bli att tala högt om den, låter vi vara. Vi går inte in i något med denne.

Skulle han däremot offentliggöra sin ondska, hindrar vi honom från det och avvisar hans tvivel.