Korrekt att varna för Djamâ´at-ut-Tablîgh

Fråga: Vad säger ni om den som förbjuder varningar för Djamâ´at-ut-Tablîgh och säger att de har gagnat många människor?

Svar: Det är korrekt att varna för dem. Vi tvivlar inte på vår religion. Vi har ett kall; ett kall till Tawhîd som etablerades av Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och som landsmännen har rättat sig efter. Det är ett sant kall. Vi behöver inte följa grupper som kommer från olika platser och säga att de har gagnat. Kallet till Tawhîd är mycket nyttigare och bättre.

Den här gruppen är okänd. Många saker har nämnts om dem. Böcker som varnar för dem har skrivits. De har skrivits av människor som reste dit och såg med egna ögon att detta är en innoverad grupp. Det är varken tillåtet att anta deras metodik eller att följa den.

Vad finns det för behov av det? Vi har ju en korrekt, sund och tydlig metodik som tillämpades av detta lands invånare. Det har färdats på denna sunda väg i nästan 200 år. Vad skall vi göra med andra inriktningar och metodiker när vi inte vet vad de står för eller vem som står bakom dem?

Det är inte människor som utgör en måttstock. Människor älskar innovationer mer än vad de älskar Sunnah. Om man kallar dem till Sunnah, känner sig nästan alla illa till mods. Och om man kallar dem till innovationer, skyndar de energiskt till dem. Ty Satan stödjer dem med det. Poängen ligger inte i deras många anhängare och deras gagn. Var är deras gagn? Vet de vad Tawhîd är? Fråga dem vad ”Lâ ilâha illâ Allâh” betyder och vilka villkor och pelare begreppet har och vad som nollställer det. De vet inget. De vet inget om Tawhîd. Detta är både skådat och erfarat av dem. De flesta av dem är lekmän, inte studenter. De vet ingenting. Hur skall de kalla när de är okunniga lekmän?