Korrekt att exorcisera andra, föraktfullt att be om exorcism

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/345)

178 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Exorcisera honom och lär Hafsah det såsom du lärt henne Skriften.”

I en annan formulering står det:

“… såsom du lärt henne skrift.”

Rapporterad av al-Hâkim via Ibrâhîm bin Sa´d från Sâlih bin Kaysân: Ismâ´îl bin Muhammad bin Sa´d berättade för oss att Abû Bakr bin Sulaymân bin Abî Hathmah al-Qurashî berättade för honom:

“En man från Hjälparna drabbades av eksem och fick reda på att ash-Shifâ’ bint ´Abdillâh exorciserar mot det. Han kom till henne och bad henne om exorcism varvid hon svarade: “Vid Allâh! Jag har inte exorciserat sedan jag konverterat till islam.” Hjälparen gick till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad ash-Shifâ’ hade sagt. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på henne och sade: “Läs upp det för mig.” Hon gjorde så och han sade: “Exorcisera honom och lär Hafsah det såsom du lärt henne Skriften.”

al-Hâkim sade:

“Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

adh-Dhahabî höll med.

Enligt hadîthen är det föreskrivet att exorcisera andra så länge exorcismen inte består av avguderi. Däremot är det föraktfullt att be om exorcism, vilket klargörs i ´Ukâshahs välkända hadîth.