Kör ut folk som baktalar ledare och lärde

Vet att baktal varierar i grader beroende på dess följder. Därför är det allvarligare att baktala ledare än lekmän, ty baktal av ledare leder till hat, trots och olydnad inom det som de måste åtlydas. Måhända leder baktalet till väpnat uppror varefter en obegriplig ondska medföljer.

Också baktal av lärde är allvarligare än andra. Ett sådant baktal medför att både de lärde och deras föreskrivna budskap angrips. Då den lärde sjunker i folks ögon förkastar de kunskapen han framför.

Därför varnar jag er för dessa människor jag anser så fördärv på jorden då de baktalar så-och-så. Om de bara hade rannsakat sig själva skulle de insett att de är värre än den baktalade. Akta er för dem, slut er inte till dem och kör ut dem från era sittningar. De sår fördärv på jorden, vare sig de vill eller inte.