Kör ut dem!

Muhammad bin Yûsuf bin Wâqid bin ´Uthmân al-Firyâbî. Imâm, Hâfidh och Shaykh-ul-Islâm.

Ibn Zandjûyah sade:

Jag har inte sett någon vara så from som al-Firyâbî.”

Muhammad bin Sahl bin ´Askar sade:

Vi gick ut med Muhammad bin Yûsuf al-Firyâbî för att be om regn. Han tog upp händerna och hann inte ta ned dem förrän det hade börjat regna.”

al-Bukhârî sade:

Jag såg hur en grupp människor kom hem till Muhammad bin Yûsuf al-Firyâbî varvid det sades: ”Dessa är Murdji’ah.” Då sade han: ”Kör ut dem!” Följaktligen ångrade de sig och återvände.”

Ahmad bin ´Abdillâh al-´Idjlî sade:

Jag frågade al-Firyâbî: ”Är Abû Bakr bättre än Luqmân?” Han sade: ”Det är första gången jag hör den frågan. Abû Bakr är bättre än Luqmân.”