Köpte ett hus med olovliga pengar

Fråga: Får en person bo kvar i sitt hus som han har köpt med olovliga pengar och sedan ångrat sig fem år efteråt och börjat följa Sunnah?

Svar: Han får skänka motsvarande mängd i välgörenhet för att göra sig kvitt de förbjudna pengarna. Han får bo kvar om han gör så. Därmed blir huset lovligt för honom.