Koppning och avsiktlig kräkning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/622-623)

845 – Jag frågade min fader om den fastande som koppas i Ramadhân. Han svarade:

Hans fasta bryts.”

846 – Jag frågade min fader säga om koppning för fastande:

Han ska varken koppas på vaden eller någon annanstans.”

847 – Jag hörde min fader säga:

Den fastande ska inte koppas. Om han koppas ska han fasta en dag till. Om någon skulle misstycka frågas han: ”Vad säger du om avsiktlig kräkning?” Han kommer att säga att denne ska fasta en dag till. Koppning och avsiktlig kräkning har samma dom; bådadera har tömt kroppen på något och inte ätit någonting.”

Jag och min fader koppades i Ramadhân efter att solen gått ned och bönekallet till Maghrib lydit.