Koppning i Ramadhân

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 130

624 – Jag frågade Ahmad om den som koppas i Ramadhân. Han svarade:

“Han ska ta igen den dagen.”

625 – Jag frågade Ahmad om den fastandes koppning. Han svarade:

“Jag tycker inte om att det sker i Ramadhân. Han ska ta igen den dagen.”

Jag frågade Ahmad om även kopparen som koppar i Ramadhân ska ta igen den dagen. Han svarade:

Ja.”