Kopparens fasta bryts i alla fall

Fråga: Bryter dagens koppare fastan om han brukar moderna instrument och inte suger ut blodet?

Svar: Hadîthen ska förbli som den har nämnts. Att han bryter fastan för att han suger ut blodet är bara en förklaring, den kan vara fel. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Både kopparen och den koppade har brutit fastan.”1

Alltså säger också vi att kopparen och den koppade har brutit fastan.

1Abû Dâwûd (2367), at-Tirmidhî (774), Ibn Mâdjah (1679) och Ahmad (15866). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (931).