Kopierar varor och lämnar därefter tillbaka dem

Fråga: Det finns bröder som köper datorprogram som det står ”Copyright” på med engelska bokstäver. Efter att de har köpt programmet, kopierar de det. Därefter går de tillbaka till affären och säger att de inte vill ha det eller att de köpte fel och så vidare. Så han lämnar tillbaka programmet och får pengarna tillbaka. Vad är domen för detta?

Svar: Detta var en gång i tiden de otrognas karaktär. Nu har tyvärr muslimerna tagit till sig det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppfostrade och lärde oss på bästa möjliga sätt. Till det han lärde oss hör:

”Var ärlig mot den som är ärlig mot dig och bedra inte den som bedrar dig.”

Det är inte tillåtet för en muslim att köpa ett program som det står ”Copyright” på och kopiera det för att sedan handla med det, även om han inte skulle lämna tillbaka varan. Vad skall man då säga om han gör det och lämnar tillbaka varan utifrån de omnämnda ursäkterna?

Detta är bedrägeri. Det är inte tillåtet för en muslim att falla i liknande handling. Tyvärr har vissa muslimer överträffat judarna som ligger bakom den livlösa och materiella principen:

”Målet helgar medlet.”

Dessa här människor rättfärdigar sin handling genom att säga att det finns nytta i att kopiera dessa program och att det inte skadar dem.