Kopiera datorprogram utan tillstånd

Fråga: Jag arbetar i en datoraffär sedan en tid tillbaka. Alltsedan jag har börjat arbeta här, har jag kopierat dessa program för egna bruk utan att köpa originalet. På dessa program står det varnande texter för kopiering och att de har copyright på samma sätt som det står på böcker. Dessutom kan programinnehavaren både vara muslim eller otrogen. Jag undrar om det går att kopiera dessa program på detta vis?

Svar: Det är inte tillåtet att kopiera program som har copyright om ägaren inte ger sitt tillstånd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Muslimerna uppfyller sina krav.”

“Det är inte tillåtet att ta av en muslims egendom om han själv inte ger med ett gott samvete.”

“Den som hinner före till det lovliga har mer rätt till det.”

Detta gäller oavsett om ägaren är muslim eller otrogen så länge han inte är krigförande mot oss. En sådan hednings rättighet respekteras som en muslims rättighet.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd