Köper hus via bank

Fråga: Jag ville köpa ett hus via en bank. Jag fick reda på att banken skriver ett avtal med husägaren som varar i femton dagar. Om jag är klar med pappersarbetet betalar banken husägaren och inte annars. Är en sådan handel tillåten?

Svar: Den är tvetydig. Banken köper inte ett hus som den äger. Den köper det till dig som om den går i borgen för dig. Den betalar huset i form av ett lån och tar sedan tillbaka från dig mer än vad den har betalat. Det är inte tillåtet. Det är emellertid tillåtet om banken äger ett befintligt hus och säljer det till dig.