Köpa korn för att mata duvorna i Haram

Fråga: Stämmer det att folk säljer korn vid Haram som sedan ges till duvorna eller kastas på gravarna? Vad är domen för det? Vilka platser i al-Madînah finns det bevis för att de skall besökas?

Svar: Jag anser inte att den handlingen är bra. Det är fel att köpa korn och mata duvorna med dem. Det kan hända att kornen trampas och i synnerhet under vallfärden. Under vallfärden finns det så mycket människor där att duvorna kan inte landa och äta av dem. Det är fel, slöseri med pengar och nedvärdering av mat.

Vad beträffar platserna i al-Madînah som skall besökas, så är de följande:

1 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Be hur mycket du vill däri.

2 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav samt Abû Bakrs och ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) gravar.

3 – Gravplatsen al-Baqî´.

4 – Qubâ’-moskén.

5 – Martyrerna vid Uhud.

Inga andra platser i al-Madînah är föreskrivna att besöka.