Köp inte tillbaka din skänk

Muslim sade:

1620 – ´Abdullâh bin Maslamah bin Qa´nab berättade för oss: Mâlik bin Anas berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från sin fader som berättade att ´Umar bin al-Khattâb sade:

Jag hade skänkt bort en snabb och dyrbar häst på Allâhs väg. Hans ägare försummade den varpå jag trodde att han sålde den till lågpris. Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det och han sade: ”Köp inte den och ta inte tillbaka din skänk. Den som tar tillbaka sin skänk är som hunden som återgår till sitt kräk.”

Zuhayr bin Harb berättade den för mig: ´Abdur-Rahmân (bin Mahdî) berättade för oss, från Mâlik bin Anas med samma berättarkedja som lade till:

Köp inte den om han så skulle sälja den till dig för ett silvermynt.”

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag hade skänkt bort en snabb och dyrbar häst på Allâhs väg.”

Det vill säga, han (radhiya Allâhu ´anh) gav bort den till någon som skulle använda den för att kriga för Allâhs sak.

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Hans ägare försummade den…”

Det vill säga, slarvade med fodring och skötsel.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Köp inte den och ta inte tillbaka din skänk.”

Förmenandet står för föraktfullhet och inte förbud. Alltså är det föraktfullt för personen som ger bort något i skänk, betalar i allmosa, sonar, avlägger i ed eller dylikt att köpa tillbaka eller självmant besitta det från mottagaren. Dock är det inte föraktfullt att ärva det, vilket har angivits i kapitlet om allmosan.

Samma dom gäller i fall skänken hamnar hos en tredje person; det är inte föraktfullt för skänkaren att köpa den. Den åsikten delar våra kollegor och majoriteten.

Andra lärda menar att det är förbjudet att köpa tillbaka skänken och Allâh vet bättre.