Köp bokens första upplaga

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (902)

Fråga: Jag har hört att ni tänker granska er bok ”Mishkât-ul-Masâbîh” ännu en gång. Stämmer det?

Svar: Det stämmer, men min granskning av den är inte på heltid. Jag har så många andra projekt vid sidan om. Jag redigerar den successivt, och den är inte klar än.

Fråga: Med andra ord rekommenderar du inte oss att köpa [den tidigare upplagan av] ”Mishkât-ul-Masâbîh”?

Svar: Hur ska jag inte göra det? Att du lär dig en enda sak ur den är bättre än att du väntar flera år på att lära dig ytterligare en sak.